O wyjazdach autokarem

Luksusowe autokary: korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest możliwość zakupu napoi, oglądania filmów i skorzystania w sytuacjach awaryjnych z WC. Wynajem luksusowych autokarów Warszawa W trakcie jazdy autokarem, organizowane są postoje w miejscach do tego przystosowanych – zazwyczaj są to parkingi z restauracjami i toaletami (czasami płatnymi). Zależnie od trasy autokaru zapewniamy odpowiednią liczbę kierowców, zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego prawa. Bezpieczeństwo przewozu autokarem  jest głównym elementem udanego wypoczynku. Wszystkie imprezy są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszane w kuratorium. Bagaż: na imprezach autokarowych obowiązuje limit bagażu: 1 szt. bagaż główny o wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180 cm oraz bagaż podręczny. Na imprezach samolotowych szczegółowe zakresy limitów bagażu podane są na stronach poszczególnych imprez.

Cenne przedmioty, pieniądze: prosimy aby uczestnicy nie zabierali rzeczy szczególnie wartościowych. Gorąco zalecamy przekazanie cennych przedmiotów (komórek, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy muzycznych) oraz większych kwot pieniędzy do depozytu opiekunom zaraz po przyjeździe na miejsce wypoczynku. W miarę możliwości prosimy o zaopatrzenie uczestników w walutę kraju docelowego. Sugerowana wysokość kieszonkowego, znajduje się w opisach poszczególnych imprez.

Chore dziecko: w sytuacji gdy dziecko w trakcie przebywania na imprezie zachoruje lub ulegnie wypadkowi, staramy się jak najszybciej zapewnić mu odpowiednią konsultację i/lub opiekę medyczną. Jeżeli stan zdrowia dziecka, będzie wymagał stałej opieki lub hospitalizacji, prosimy rodziców lub opiekunów o jak najszybsze przybycie na miejsce pobytu dziecka. Nasz personel opiekujący się całą grupą dzieci, nie jest w stanie odpowiednio zająć się poważnie chorym lub hospitalizowanym dzieckiem.

Dokumenty: prosimy o rzetelne wypełnianie karty kwalifikacyjnej (szczególnie o uwzględnienie wszelkich informacji dot. zdrowia dziecka). Kartę należy oddać wychowawcom przy wyjeździe. Prosimy o zabranie aktualnej legitymacji szkolnej oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych, ważnego przynajmniej 6 miesięcy paszportu lub w krajach EU dowodu osobistego.

Dyskoteki: dla „młodszej młodzieży” w wieku do 13 lat organizowane są w ośrodku, lub hotelu. Starsza młodzież, często korzysta z dyskotek ogólnodostępnych do późnych godzin nocnych. Zawsze znajdują się tam pod opieką wychowawców. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na uczestnictwo dziecka w dyskotekach zewnętrznych, prosimy o zaznaczenie tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

Dopłata transportowa: to część kosztów transportu nie ujęta w cenie imprezy, celem zróżnicowania kosztów dojazdu z poszczególnych miast Polski. Wysokość poszczególnych dopłat transportowych znajduje się w tabeli rozkładu jazdy. Fakultatywne wycieczki: odbywają się dla min 20 osób i są dodatkowo płatne w biurze, lub na miejscu u opiekuna grupy, lub rezydenta. W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zmianie, lub wycieczka może zostać odwołana.

Gwarancja Rezygnacji: aby zabezpieczyć się przed skutkami finansowymi spowodowanymi rezygnacją lub zmianą terminu imprezy zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu ubezpieczenia od kosztów związanych z rezygnacją lub zmianą imprezy.

Autokary

Grupa Obozowa: zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ona liczyć nie więcej niż 20 osób, pod opieką jednego wychowawcy. W absolutnej większości naszych imprez, staramy się aby one były mniejsze i w miarę jednorodne wiekowo. Kadra: zatrudniona przez Nas kadra, posiada wszelkie, zgodne z wymogami polskiego prawa kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. Na imprezach zagranicznych uczestnicy korzystają z ubezpieczenia AXA „Kontynenty” w przypadku choroby lub hospitalizacji za granicą opiekę medyczną zapewnia i koordynuje w imieniu ubezpieczyciela centrala alarmowa Interpartner Assistanc. Gorąco zalecamy posiadanie karty NFZ zapewniającej opiekę medyczną EU.

Paszport: uczestnicy imprez zagranicznych muszą posiadać ważny przynajmniej 6 miesięcy paszport, lub dowód osobisty (kraje strefy Schengen). Brak kontroli granicznej w strefie Schengen w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności posiadania w/w dokumentów. W przypadku ich braku uczestnik, nie zostanie zabrany na imprezy. Pełnoletni uczestnicy: uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat podlegają regulaminowi obozu i pozostają pod opieką kadry na równi z innymi uczestnikami. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad pełnoletni uczestnik może zostać usunięty z obozu bez zgody opiekunów. W takiej sytuacji organizator nie zapewnia powrotu do miejsca zamieszkania. Pierwszy / ostatni dzień obozu: w przypadku imprez samolotowych przeznaczony jest w całości na realizację kwestii transportowej(przelot, odprawa, transfer, zakwaterowanie, wykwaterowanie)

Program: nasz personel zawsze dokłada wszelkich możliwych starań, aby zrealizować w całości program obozu. Jednakże w pewnych sytuacjach (program turystyczny, rekreacyjny, i sportowy) może on być zrealizowany, tylko w zależności od ilości chętnych i warunków pogodowych.

Regulamin: na naszych imprezach uczestników obowiązuje przestrzeganie ściśle określonych zasad określonych w regulaminie obozu zamieszczonym w karcie kwalifikacyjnej. Rodziców prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem i podpisanie go przed wyjazdem dziecka na imprezę. Uczestnicy obozu własnoręcznym podpisem deklarują jego znajomość i akceptują tuż po przyjeździe na miejsce wypoczynku. Transport autokarowy :

Ubezpieczenia: uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW, a na imprezach zagranicznych dodatkowo ubezpieczeniem AXA „Kontynenty”. Wyposażenie: niezależnie od charakteru imprezy niezbędne elementy wyposażenia obozowicza to: nakrycie głowy, ręczniki, okulary przeciwsłoneczne, obuwie sportowe, strój do kąpieli, klapki, krem z filtrem, płaszcz przeciwdeszczowy. Na imprezach specjalistycznych należy zabrać dodatkowe wyposażenie zgodnie z sugestiami zawartymi w ofercie.

Zakwaterowanie: w ośrodkach doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do 10.00. Jeżeli przyjazd nastąpi wcześniej lub wyjazd później, zapewniamy miejsce na złożenie bagażu. Wszelkie prośby dotyczące zakwaterowania dzieci, prosimy umieszczać w karcie kwalifikacyjnej, w miarę możliwości postaramy się spełnić Państwa życzenia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna płeć i wiek uczestników, prośby dzieci lub rodziców). Kategorie ośrodków, podane są wg standardów obowiązujących w danym kraju.

Zdrowie: organizowane przez Nas imprezy przeznaczone są zasadniczo dla dzieci zdrowych i tylko takim dzieciom, jesteśmy w stanie zapewnić właściwą opiekę. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w przypadku choroby przewlekłej, bądź jakichkolwiek problemów zdrowotnych, uprzejmie prosimy o konsultacje z Naszym biurem przed wysłaniem dziecka na obóz. Zawsze gorąco polecamy wykupienie Gwarancji, która znacznie łagodzi bądź całkowicie zniweluje Państwa obciążenie finansowe związane z rezygnacją z imprezy.

Comments are closed.