Notariusz Warszawa Mokotów

Notariusz Warszawa Mokotów

Notariusze Mokotów Warszawa . Ogólne informacje o notarariacie.

Czynności notarialne

Zakres pracy notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158). Z art. 79 powołanej ustawy wynika, iż notariusz jest powołany do wykonywania poniższych czynności:
• sporządza akty notarialne,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza poświadczenia,
• doręcza oświadczenia,
• spisuje protokoły,
• sporządza protesty weksli i czeków,
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Zapewniamy Państwu bezpłatne porady dotyczące skutków prawnych podejmowanych czynności notarialnych. Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do rozwiązywania najbardziej zawiłych problemów prawnych, dlatego mogą Państwo liczyć na rzetelne przygotowanie skomplikowanych umów.
Notariusz w Polsce sporządza akt notarialny i odczytuje go w języku polskim. Na życzenie strony notariusz może dokonać czynności notarialnej dodatkowo w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
W razie potrzeby udzielamy Państwu informacji dotyczących czynności notarialnych również w języku angielskim i niemieckim.

Notariat

Instytucją podnoszącą bezpieczeństwo czynności prawnych jest notariat. Czynności notarialne są realizowane zarówno na potrzeby osób fizycznych jak i prawnych.
Notariusz najczęściej podejmuje czynności notarialne w sprawach, w których formę taką nakazuje polskie prawo. Jednak dość często również zdarzają się przypadki, kiedy strony pragną nadać umowie formę aktu notarialnego dla podniesienia bezpieczeństwa transakcji.
Działalność notariuszy, jako osób zaufania publicznego, jest ściśle regulowana przez polskie prawo, m.in. przez:
• Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.) oraz
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Cennik

Kwota, którą zapłacą Państwo u notariusza składa się z kilku elementów:
• taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
• podatek od czynności cywilnoprawnych, którego pełna kwota jest przekazywana przez notariusza na konto właściwego urzędu skarbowego,
• opłata sądowa, której pełna kwota przekazywana jest przez notariusza na konto właściwego sądu.
Inne informacje
• Prosimy pamiętać o zabraniu do notariusza dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Przed przystąpieniem do odczytania aktu notarialnego notariusz jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób stawających do aktu.

Notariusz Warszawa Służewiec

Comments are closed.